Privacyverklaring

Wij gaan voorzichtig om met uw gegevens

Fight Academy Amstelveen, is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Fight Academy Amstelveen.

Verwerking van persoonsgegevens

Fight Academy Amstelveen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fight Academy Amstelveen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fight Academy Amstelveen verstrekt. Fight Academy Amstelveen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Etc….

Waarom Fight Academy Amstelveen gegevens nodig heeft

Fight Academy Amstelveen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Fight Academy Amstelveen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Fight Academy Amstelveen gegevens bewaart

Fight Academy Amstelveen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens delen met derde

Fight Academy Amstelveen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoeken

Op de website van Fight Academy Amstelveen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fight Academy Amstelveen gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics & Cookies

Fight Academy Amstelveen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Fight Academy Amstelveen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Fight Academy Amstelveen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Fight Academy Amstelveen heeft hier geen invloed op.

Fight Academy Amstelveen heeft Google geen toestemming gegeven om via Fight Academy Amstelveen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Fight Academy AmstelveenFight Academy Amstelveen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Fight Academy Amstelveen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fight Academy Amstelveen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fight Academy Amstelveen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fight Academy Amstelveenwww.fight-academy.nl is een website van Fight Academy Amstelveen.

Fight Academy Amstelveen is als volgt te bereiken:
Fight Academy Amstelveen
Bouwerij 50
1185 XX Amstelveen

Fight Academy Amstelveen en andere websites

Op de site van Fight Academy Amstelveen treft u een aantal links aan naar andere websites. Fight Academy Amstelveen kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan:
Fight Academy Amstelveen.

Wijzigingen

Fight Academy Amstelveen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Fight Academy Amstelveen.

Disclaimer

Fight Academy Amstelveen behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Een bezoeker van www.fight-academy.nl of een ander door ons beheerde website, mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in www.fight-academy.nl of een ander door ons beheerde website, opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Fight Academy Amstelveen (ook niet via een eigen netwerk).

Deze website gebruikt analytische cookies om het gebruiksgemak te vergroten.

Prima